Học sinh giỏi Thạnh Mỹ Tây – Châu Phú – An Giang

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Tìm Max, min và vị trí của chúng – Lê Quang Tuấn

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

program timmaxmin;
uses crt;
var N,i,max,cmax,min,cmin:integer;
a:array[1..250] of integer;
begin
clrscr;
write(‘Nhap so luong phan tu cua day so, N = ‘); readln(N);
for i:=1 to N do
begin
write(‘Phan tu thu ‘,i,’ = ‘);
readln(A[i]);
end;
max:=a[1]; cmax:=1; min:=a[1]; cmin:=1;
for i:=2 to N do
begin
if a[i]>max then
begin
Max:=a[i];
cmax:=i;
end;
if a[1]<min then
begin
min:=a[i];
cmin:=i;
end;
end;
writeln(‘Gia tri cua phan tu max: ‘,max);
writeln(‘Chi so cua phan tu max: ‘,cmax);
writeln(‘Gia tri cua phan tu min: ‘,min);
writeln(‘Chi sp cua phan tu min: ‘,cmin);
readln
end.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s