Học sinh giỏi Thạnh Mỹ Tây – Châu Phú – An Giang

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Họ tên và lứa tuổi – Lê Quang Tuấn

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ý tưởng: Nhập họ tên và năm sinh, ta tìm tuổi bằng cách lấy năm 2012 – năm sinh vừa nhập. Xét tuổi thuộc lứa tuổi nào? lấy biến l là số tuổi.
Ta gán lần lược các sâu cho các biến:
ss là sơ sinh (0-1)
nd là nhi đồng(2-9)
tn là thiếu niên(10-15)
tn1 là thanh niên(16-32)
tn2 là trung niên(33-50)
ng là người già(trên 50 tuổi)
Xét l thuộc vào số tuổi nào?
Cho ra kết quả là tên và lứa tuổi.

Chương trình

program thongtin;
uses crt;
var hoten,ss,nd,tn,tn1,tn2,ng,l:string;
namsinh,tuoi:integer;
begin
clrscr;
write(‘Nhap ho va ten: ‘); readln(hoten);
write(‘Nhap nam sinh: ‘); readln(namsinh);
tuoi:=2012-namsinh;
ss:=’So sinh’;
nd:=’Nhi dong’;
tn:=’Thieu nien’;
tn1:=’Thanh nien’;
tn2:=’Trung nien’;
ng:=’Nguoi gia’;
if tuoi<=1 then l:=ss else
if (tuoi>=2)and(tuoi<=9) then l:=nd else
if (tuoi>=10)and(tuoi<=15) then l:=tn else
if (tuoi>=16)and(tuoi<=32) then l:=tn1 else
if (tuoi>=33)and(tuoi<=50) then l:=tn2 else
if tuoi>=50 then l:=ng;
writeln(‘Ban ‘,hoten,’ thuoc lua tuoi ‘,l);
readln
end.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s